st6.krestanka.cz

Ve fyzice 6. ročníku jsme použili nástroj určený k praktickému ověření elektrostatických sil. Žáci třeli brčka papírovým kapesníkem, po jejich přiblížení k sobě cítili odpudivou sílu.  Velký úspěch mělo mezi žáky zkoušení, jestli bude brčko držet na zdi, popř. jiných plochách. Aktivita, která byla ukončena diskusí o projevech elektrických sil, byla pro žáky velmi atraktivní.
 

IKAP_Fyzika_281

Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Copyright © 2019 st6.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.