st6.krestanka.cz

Výsledky voleb do školské rady na období 2018 - 2020

Přípravný výbor sečetl hlasy a potvrdil svými podpisy regulérnost a výsledky tajných voleb do školské rady Křesťanské základní školy Jihlava. V průběhu přípravy a samotných voleb se nevyskytly žádné skutečnosti, které by narušily jejich průběh.

Tajnými volbami byli dne 30. 11. 2017 zvoleni:

za zákonné zástupce: pan Josef Pykal
 
za pedagogický sbor: paní učitelka Mgr. Pavlína Hochová
 
za zřizovatele: farář P. Mgr. Grzegorz Bajon
(z Římskokatolického farního úřadu Kamenice)

 
 

V Jihlavě 4. 12. 2017                                                                   Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy

Copyright © 2021 st6.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.