st6.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 3, Jihlava

             Zápis školské rady č. 1 / 2012          V Jihlavě 15. 2. 2012

První zasedání školské rady bylo svoláno ředitelkou školy Mgr. Šárkou Glösslovou na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, § 167.

Program 1. zasedání školské rady

1. Výsledky voleb
2. Vznik nové školské rady, zvolení předsedy, místopředsedy a zapisovatele
3. Schválení plánu práce ŠR na školní rok 2011 / 2012
4. Školní vzdělávací program
5. Koncepční záměry rozvoje školy
6. Zápis do 1. třídy
7. Různé
8. Jednotlivé připomínky a vyjádření ŠR
9. Zápis z jednání

Zápis školské rady č. 1 / 2012

1. Výsledky voleb.

2. Vznik nové školské rady byl proveden rozhodnutím školské rady ke dni 24. 1. 2012

Školská rada byla ustanovena ve složení
Předseda: Jaroslava Kettnerová
Místopředseda: Bc. Helena Pokorná
Zapisovatel: Marcela Havlíková

3. Školská rada schválila plán práce na rok 2012.

4. Školská rada byla seznámena se Školním vzdělávacím programem.

Školní vzdělávací program Základní škola (Fraus), Praktická škola a Speciální škola (speciální učebnice + vlastní výukové materiály tvořené pedagogy školy). 

5. Koncepční záměry rozvoje školy v roce 2012
- zřízení dalších dvou speciálních tříd
- zapojení a využití nové interaktivní tabule pro I. stupeň (II. stupeň již využívá)
- rekonstrukce a nové vybavení speciálních tříd – zakoupení nového nábytku, tabule a pomůcek
- zakoupení šatních skříněk pro II. stupeň
- nové vstupní dveře nám. Svobody – vchod i pro I. stupeň
- rekonstrukce toalet  na  II. stupni
- zřízení sprchy na I. stupni
- malování a opravy tříd v průběhu hlavních prázdnin

6. Zápis do 1. třídy

Bylo zapsáno celkem 24 dětí. Přijati byli i příslušníci jiné národnosti. Rodiče své děti přihlásili na doporučení ostatních zákonných zástupců našich žáků.

7. Různé
- zřízení nových stránek s virtuální prohlídkou
- projekty EU – vlastní učebnice a pracovní materiály
- nákup pomůcek a vzdělávacích programů Fraus
8. Připomínky a vyjádření školské rady

9. Zápis a usnesení

Zápis školské rady byl uzavřen a odsouhlasen všemi členy.
 

Copyright © 2021 st6.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.