st6.krestanka.cz
 
 
 
Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 3, Jihlava
 
             Zápis školské rady č. 1 / 2013     V Jihlavě 7. 2. 2013
 
První zasedání školské rady bylo svoláno ředitelkou školy Mgr. Šárkou Glösslovou                         na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, § 167. 
 
Program 1. zasedání školské rady
 
1. Schválení plánu práce ŠR na rok 2013
2. Školní vzdělávací program
3. Koncepční záměry rozvoje školy
4. Zápis do 1. třídy
5. Různé
6. Jednotlivé připomínky a vyjádření ŠR
7. Zápis z jednání
 
Zápis školské rady č. 1 / 2013
 
 
1. ŠR schválila plán práce ŠR na rok 2013 
Školská rada schválila plán práce na rok 2013. 
 
4. Školská rada byla seznámena se Školním vzdělávacím programem.
Školní vzdělávací program Základní škola (Fraus), Praktická škola a Speciální škola (speciální učebnice + vlastní výukové materiály tvořené pedagogy školy).  
 
5. Koncepční záměry rozvoje školy v roce 2013.
- zapojení a využití nové interaktivní tabule pro I. stupeň 
- rekonstrukce a nové vybavení speciálních tříd – zakoupení nového nábytku, tabule                a pomůcek 
- zakoupení dartaprojektorů a dalšího technického vybavení
- malování a opravy tříd v průběhu hlavních prázdnin
 
6. Zápis do 1. třídy
Bylo zapsáno celkem 23 dětí. Bylo opět vyhověno i příslušníkům jiné národnosti. Rodiče své děti přihlásili na doporučení ostatních zákonných zástupců našich žáků. 
 
7. Různé
- projekty EU – vlastní učebnice a pracovní materiály
- nákup pomůcek a vzdělávacích programů Fraus
 
8. Připomínky a vyjádření školské rady
 
9. Zápis a usnesení
 
Zápis školské rady byl uzavřen a odsouhlasen všemi členy.
  
Podpisy: Předseda
Členové ŠR
 
Copyright © 2021 st6.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.