st6.krestanka.cz

PROGRAM - zasedání školské rady - 20. 10. 2017
 
 1. Schválení všech dokumentů pro školní rok 2017 / 2018
 2. Schválení dokumentu Výroční zpráva 2016/2017
 3. Změny v pedagogickém sboru
 4. Vzdělávání a zvýšení kvalifikace pedagogů
 5. Inkluzivní vzdělávání
 6. Plány na školní rok 2017 / 2018
 7. Diskuse – podněty a připomínky členů rady
 1. Školská a pedagogická rada schválila všechny dokumenty školy.
Školská rada byla seznámena se všemi dokumenty školy, které byly dne 31. 8. 2017 schváleny Pedagogickou radou KZŠ Jihlava.
Dokument č. 1 - Organizační zajištění
Dokument č. 2 -  Učební plány
Dokument č. 3 - Vnitřní směrnice školy
Dokument č. 4 - Plány práce
Dokument č. 5 - Informační technologie
Dokument č. 6 - Koncepční záměr rozvoje školy 2016 – 2021
Dokument č. 7 - Prevence rizikového chování
Dokument č. 8 - Společné vzdělávání v praxi
Dokument č. 9 - Vnitřní směrnice školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
Dokument č. 10 - Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Dokument č. 11 - Školní řád, Klasifikační řád a kritéria pro udělování výchovných opatření
 
2)      Školská a pedagogická rada schválila Výroční zprávu za rok 2016/2017
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2016 / 2017 společně s pedagogickou radou dne 20. 10. 2017. Zpracovaný dokument bude předán zřizovateli a současně zveřejněn na stránkách školy www.krestanka.cz.
 
 3)      Změny v pedagogickém sboru
Mgr. Helena Jordánová – speciální pedagog - návrat po rodičovské dovolené – od 1. 9. 2017
Karolína Dvořáková – asistentka pedagoga přijata od 1. 1. 2017
Monika Morkusová Štumarová – vychovatelka přijata od 1. 1. 2017
Mrázková Dana - asistentka pedagoga přijata od 1. 11. 2016
Novotná Jana - asistentka pedagoga přijata od 1. 12. 2016
Nováčková Irena – asistentka pedagoga přijata od 1. 5. 2017
Klimešová Tereza – přijata od 1. 9. 2017
 
4)         ŠR byla seznámena se  vzděláváním a zvýšením kvalifikace pedagogů
Hana Pacltová - studující speciální pedagogiky
Lucie Ryšavá, DiS - ukončí 5. ročník magisterského studia
 
5)         Inkluzivní vzdělávání
 • individuální přístup, využití asistentů pedagoga
 • pedagogická intervence, předměty SPP
 • vytvoření osobních karet žáků a postupné úpravy v IVP
 • začlenění žáků s PO do mimoškolní činnosti                                           
6)         Plány na školní rok 2017 / 2018
 • dokončení opravy půdních prostor a rekonstrukce sociálního zařízení – nám. Svobody
 • nákup pomůcek pro žáky s PO, obnova a nákup techniky, nákup lavic a židlí
 • nákup a doplnění učebnic a pracovních sešitů
 • zájezd do zahraničí Salzburg, lyžařský kurz, turistický kurz
Všechny ostatní aktivity dle nabídky v průběhu školního roku
 
7)         Diskuse
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 

V Jihlavě dne 20. 10. 2017
 
Copyright © 2021 st6.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.