st6.krestanka.cz

Život lidí s handicapem

V říjnu družina navštívila dvě zajímavé akce, které nám přiblížily život lidí s handicapem. První byla návštěva Krajského úřadu Kraje Vysočina, kde se konala vernisáž výstavy ZOO z hlíny vytvořená klienty Domova ve zboží. Děti tak mohly vidět práce lidí s mentálním postižením a vyzkoušet si práci se speciální šamotovou hlínou.
Druhá akce nám přiblížila život nevidomých lidí. Navštívili jsme Kavárnu POTMĚ, kterou provozuje nadační fond Českého rozhlasu Světluška. To byl pro nás nevšední a nezapomenutelný zážitek!
Copyright © 2020 st6.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.